Ang kahel and paborito naming flavor na inumin. Bagamat mahilig din kame sa iced tea, mas lamang ang kahel na inumin sa aming tahanan. Madalas ito ay kasama lagi sa aming bilihin. Ito ang paboritong baunin ng aking anak sa paaralan. Hmmm sarap nga naman ng inuming ito heheheh =)

(Orange is our favorite flovor of drinks. Although we also love Iced Tea, we just want orange more than any flavor at home. This is always in our groceries. This juice is my ISHI’s favorite food in school. Hmmm this is such a declicous drink hehehhe =) )