Pagmasdan niyo ang aking “future MVP“. Nasi ko lamang makita siya na nakasuot ng jersey kaya pinasuot ko sa kanya ang jersey ng kanyang daddy. Napaka-cute di ba? Hehehehhe Eksayted na akong makita siyang lumaki at makita siyang makipaglaro sa kanyang daddy ng basketball at kung ano kaya ang magiging propesyon at hilig niya balang araw.


(Loot at my future MVP. I was so excited to see him what he looks like wearing a jersey so I ask my little boy ETHAN to wear his Dad’s jersey. Isn’t he cute? hehehehe Can’t wait to see my kid grow, playing basketball with his dad and see what will he be in the future.)